top of page

Chalet 't Musje
Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Chalet 't Musje.

 

Algemeen

Diegene die de huurovereenkomst afsluit is aansprakelijk voor alle betalingen. Tevens is hij aansprakelijk voor de door hem, medehuurders, huisdieren of eventuele gasten veroorzaakte schade, ook indien deze schade, na zijn vertrek uit de chalet, vastgesteld wordt. De chalet dient door de huurder en zijn medebewoners met de vereiste zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Bezorg uw buren geen geluidsoverlast na 23u, bij tussenkomst van de politie, na klachten, zal de volledige waarborg ingetrokken worden.

 

Reserveren en prijs

Een reservering gebeurt via de website en na een bevestigende mail van ArdennenChalets@gmail.com.  Het is pas geldig vanaf het moment dat Ardennen Chalets 30% van de huurprijs heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennisgenomen en akkoord gaat met de hier genoemde huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning die hij heeft gehuurd. De geldige prijzen zijn enkel deze die op de website staan en in uw contract. Oude prijzen op reclamesites zijn niet meer geldig. De prijzen van de chalet zijn berekend per weekend, midweek, week of voor periodes van bepaalde feestdagen.  BTW is hier niet van toepassing. Bij het reserveren vragen we steeds om uw gegevens (naam, adres, gsm en bankrekeningnummer waarop de waarborg mag teruggestort worden) in te vullen. Zo kan Ardennen Chalets het contract opmaken. De 30% van de te betalen huurprijs dient te gebeuren binnen de 8 dagen na contractdatum.

Betaling van de huurprijs en sleutels

Het volledig bedrag van de huurprijs plus de kosten en de opties, moet uiterlijk 2 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door Ardennen Chalets zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail krijgen met het verzoek het restant binnen de 3 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de huur door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Ardennen Chalets heeft dan het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 3 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient de betaling van de volledige huurprijs, kosten en opties en de waarborg direct gestort te worden. Indien de reservering binnen de 2 weken voor de aanvang van huurperiode plaats vindt, moet men het betalingsbewijs door mailen. Ongeveer 1week voor de huurperiode worden het routeplan en de laatste richtlijnen met betrekking van het bekomen van de sleutel, opgezonden/doorgemaild.

Waarborg

Bij het reserveren van de huurperiode wordt dus 30% van de huurprijs betaald binnen de 8 dagen na contractdatum. Het resterend saldo wordt betaald ten laatste 2 weken voor de huurdatum. Het bedrag van de waarborg staat op het huurcontract vermeld en wordt conform de wet binnen de 2 weken na ontvangst van de, door de huurders correct genoteerde meterstanden teruggestort, verminderd met de kosten bij extreem hoog verbruik van gas/water/elektriciteit of van internet. De extra kosten om naar het containerpark te gaan door Ardennen Chalets en het herstel van eventueel geconstateerde schade aan de woning of het meubilair worden ook afgetrokken van de waarborg.

Bijkomende kosten

Het verbruik van elektriciteit valt ten laste van de huurder. De huurder neemt zelf de stand van de tellers op bij het begin (alvorens de elektriciteit aan te leggen!) en het einde van de huurperiode. Het verbruik wordt van de waarborg afgetrokken. In de garage is de zekeringskast, daar legt U de schakelaar aan.

 

Personen en huisdieren

De chalet voorziet slaapplaats voor maximum 8 personen. Meer personen worden niet toegelaten! Zo ook geen tenten, caravans of motorhome. Indien dit aantal overschreden wordt, wordt er 25% van de huursom per extra persoon aangerekend en zal dat worden ingehouden van de waarborg.
Maximum 4 huisdieren zijn welkom, maar we dulden geen dieren in zetels, stoelen of in de slaapkamers. Bij het vaststellen van een overtreding op deze regel zal Ardennen Chalets 30 euro van de waarborg afhouden voor de extra kosten die het opkuisen met zich meebrengt. Hondenpoep in de tuin moet verwijderd worden.
We wijzen alle verantwoordelijkheid af wanneer een huisdier ontsnapt en ergens schade toe brengt. 
Honden dienen behandeld te worden tegen teken en vlooien!
Tijdens wandelingen, gelieve steeds de hondenpoep op te ruimen. 

Sleutel

De richtlijnen voor het bekomen van de sleutel wordt u toegestuurd/doorgemaild 1 week voor de huurdatum. Lees aandachtig de aanwezige richtlijnen AUB om zo problemen te vermijden. Na jullie verblijf moeten de elektriciteitsstanden op het voorziene document genoteerd worden en samen met de sleutels afgegeven worden aan de beheerders.

 

Linnengoed

Er zijn in de chalet hoofdkussens en dekbedden aanwezig. De huurders moeten zichzelf voorzien van lakens of dekbedovertrekken en kussenslopen. Ook bij gebruik van een slaapzak is een onderlaken en kussensloop vereist. Op onze matrassen ligt een matrasbeschermer, u dient hierover altijd uw onderlaken te doen. Onze hoofdkussens zijn meestal beschermd met kussenslopen van ons.

U moet hierover uw eigen kussensloop doen.

Wij wassen regelmatig onze beschermers. Indien iemand deze per ongeluk heeft vuil gemaakt, gelieve ons hiervan te verwittigen, zodat wij deze bij de eindcontrole kunnen verversen

Reinigen van matrasbeschermer: € 5

Reinigen van donsdeken: € 15

 

Aankomst en vertrek

De aankomst in de chalet vindt normaliter plaats op;

Midweek = van maandag 16u tot vrijdag 10u

Weekend = van vrijdag 16u tot zondag 20u 

Week = van vrijdag 16u tot vrijdag 10u OF van maandag 16u tot maandag 10u


Er mogen geen meubels verzet worden, dus ook geen bedden!
 

Alle losbladige informatie of informatie op de internetsite betreffende de chalet, de indeling, het meubilair of de voorzieningen is te goeder trouw verstrekt. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal Ardennen Chalets de huurder hierover informeren, doch dan kan Ardennen Chalets hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de chalet, de indeling, het meubilair, of de voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder Ardennen Chalets hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het nodige kan herstellen.

Roken

Er is een algemeen rookverbod in de chalet. Heb respect voor de medebewoners en de huurders die na u komen.

Eindschoonmaak bij vertrek

Het betalen van de opkuis is verplicht. Wij vragen om de chalet bezemschoon achter te laten. Dit wil zeggen;
- Pannen, servies en bestek dienen afgewassen en terug op hun plaats gezet te worden.
- Barbecue en roosters na gebruik reinigen.
- Alle prullenbakjes en vuilnisbakken in keuken, badkamers en toiletten leegmaken en reinigen.
- Alle huisvuil gescheiden (zoals voorgeschreven) in de duo-container werpen volgens afvalbeleid van Durbuy/Barvaux. PMD, papier en karton naar containerpark brengen of meenemen naar huis.
- Glas kunt u naar de glascontainer brengen op de parking van Carrefour, SPAR of naar het containerpark richting Hotton.
- BBQ en rooster proper maken
- as uit de houtkachel verwijderen
- hondenpoep opruimen in de tuin..
- Alle ramen en buitendeuren afsluiten.  Gordijnen dicht doen.
- Alle binnendeuren open laten staan voor ventilatie.
- Koelkast legen en op " nul "zetten. De deur openzetten met eventueel een keukensponsje ertussen.
- De elektriciteitskraan en -waterkraan worden NIET afgesloten.
- In de winter alle elektrische verwarmingstoestellen op 'nul ' zetten.
- Steeds goed controleren of u niets vergeten hebt. (gsm-opladers, kleren, schoenen ,  …) dan de elektriciteit afleggen en afschrijven.

Het is prettig om binnen te komen in een nette chalet. Gelieve dan ook steeds respect te hebben voor de chalet en het materiaal. Bij het ontbreken of beschadiging van materiaal na uw verblijf zullen de nodige kosten van uw waarborg worden afgetrokken. Indien er bij aankomst zich een probleem voordoet/beschadiging/ontevredenheid is, gelieve de beheerders onmiddellijk te contacteren, daarna hebt u geen verhaal meer.

Afval

Het afval moet gescheiden en gesorteerd worden. De stad Durbuy is uiterst streng qua afvalbeleid. Regelmatige controles zien erop toe dat de voorschriften nageleefd worden. Bij controles snijden ze zelfs de plastiek zakken open die vanuit de keuken komen. Indien de regels niet worden gerespecteerd schrijven ze boetes uit van 250€. Vandaar: “Sorteren is de boodschap “. Composteerbare etensresten mogen in de kleine bak van de duo-container. Restafval in de grote bak.
Wat hoort er niet in thuis:
- glas -> glascontainer op parking van Carrefour, SPAR, DEMA
- papier en karton: -> containerpark of terug meenemen naar huis
- plastiekflessen, tetrablik, blikjes enz -> containerpark of meenemen naar huis.
NOOIT PLASTIEK IN HET VOORSTE GROENE DEEL VAN DE VUILBAK. Restafval in de tweede (achterste) deel van de vuilbak, liefst in doorzichtige plastiek zakken.

Indien Ardennen Chalets naar het containerpark moet rijden of de duo-bak opnieuw sorteren om zo boete te vermijden dan wordt er 75 euro afgehouden van de waarborg.

Gebruik van internet

Ardennen Chalets biedt GRATIS draadloos internet aan in de chalet. Deze is bestemd voor dagdagelijks gebruik.  Het maximaal verbruik voor een weekend is 4 GB, voor een midweek 5 GB en voor een week 9 GB. Bij overschrijding wordt er 3 euro/GB bijbetaald met een minimum van 5 euro. Ardennen Chalets zal die afhouden van de waarborg en het bewijs van hogere verbruiksstatus doormailen.

 

Annulering door de huurder

Elke annulering moet per mail aan Ardennen Chalets worden gemeld. Voorschotten worden nooit terugbetaald.

Bij wijziging van een reservering wordt 15euro administratieve kosten in rekening gebracht.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel vergoeding plaatsvinden.

Annulering door Ardennen Chalets

Indien door onvoorziene omstandigheden Ardennen Chalets een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en wordt het huurgeld terugbetaald. 

Verantwoordelijkheid

Ardennen Chalets kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige verstoring of hinder tijdens het verblijf in de chalet, indien dit het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen. Ardennen Chalets kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan Ardennen Chalets verantwoordelijk gesteld worden voor onderbreking van water en elektriciteit indien dit het resultaat is van overmacht. Ardennen Chalets wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig en voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis. De schommel mag enkel gebruikt worden door kinderen. Ardennen Chalets kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen.
Hondeneigenaars blijven volledig verantwoordelijk voor hun huisdier, ook als de hond ontsnapt uit de omheinde tuin.

Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 24 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een mail. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet de huurder de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Belgische gerecht.

bottom of page